Velkommen til
Foreningen Nygade Atelier

For passionerede kunstinteresserede &
kreativt søgende, studerende og udførende kunstnere
i Aabenraa og omegn.

Hvem er vi?

Foreningen Nygade Atelier repræsenterer en gruppe borgere, som i en kortere eller længere periode har brug for  værkstedsfaciliteter til kreativ udfoldelse indenfor maleri, tegning og skulptur.

Det er foreningens formål at varetage medlemmers interesser bl.a. ved at være medvirkende til at danne rammen om et udviklende og skabende miljø, hvor der udover atelierpladser, kan tilbydes kurser, åbent hus, kunstudflugter og udstillingsaktivitet.

Formål

Foreningen vil give rum og mulighed, for at få plads til at udfolde sin kreativitet og kunstneriske virke i vores lokale atelier.

Vi vil også opfordre alle medlemmer til at møde op og  arbejde på deres ting hver især – men netop også for at møde andre ligesindede kreative.

Vil du have plads til
at kunne tegne og male
-eller være kreativ på din egen måde?

Vores atelier og kreative værksted

Foreningen Nygade Atelier ligger i Aabenraa i Nygadehuset.

Der er optimale lysforhold, god arbejdsplads med et areal på ca. 100 kvm.

Atelieret er indrettet med staffelier, hylder til våde lærreder, plads til opbevaring af malergrej og andet tilbehør.

Lokalet kan benyttes døgnet rundt. Nærmere retningslinjer for brug af atelieret fås ved tilmelding.

Vil du være sammen med andre
og snakke om kunst?

– eller har behov for plads til dit eget projekt..

Fællesskab og arrangementer

Frivillig gensidig interesse

Foreningens liv og dynamik er i høj grad afhængig af medlemmernes egen lyst, engagement og kreative drivkraft.

Vi opfordrer til at man også kommer for at møde andre og udveksle erfaringer, imens man tegner, maler og laver sine egne ting.

Derudover vil vi foreslå foredrag, oplæg, temaaftener, udflugter – alt efter, hvad der giver bedst mening for medlemmerne, og hvad der er muligt for foreningen.

Faste tider

Alle dage
Atelieret kan benyttes alle hverdage og weekender. Der kan bestilles nøglebrik for at benytte atelieret i weekenden. 

Tirsdage, 9:00 – 12:00
Atelieret er reserveret.

Vil du være med til at lave en fantastisk kunstforening?

– vi har brug alle gode kræfter, små som store, prikkede som stribede, lilla som gullyseblå.

Kontingenter og priser

 • Medlemskontingent
  100,-
  Pr. år.
 • - For par
  170,-
  Pr. år.
 • Brug af atelieret - halvårligt.
  200,-
  Forudsætter medlemskab. Halvårlig betaling for brug af atelieret, er gældende i perioderne:
  1/1 – 31/6 og 1/7 – 31/12
 • Brug af atelieret - helårligt.
  400,-
  Forudsætter medlemskab. Helårlig betaling for brug af atelieret, er gældende i perioden:
  1/1 – 31/12
 • Leje af atelieret
  125,-
  Pr. time. For virksomheder, kurser osv.

Indbetaling

Beløbet bedes inbetalt på konto: 5353-0305997 i Arbejdernes Landsbank.

Årligt medlemsskab er gældende fra 1/1 – 31/12.

Halvårlig betaling for brug af atelier er gældende i perioderne: 1/1 – 31/6 & 1/7 – 31/12

Indmeldelse

Bag om foreningen

Historien

En gruppe af amatørmalere/kunstinteresserede tog i 2002 initiativ til at etablere et atelier på Nygadehusets uudnyttede loft.  For at kunne søge fondsmidler og sponsorater blev Forening Nygadeatelier stiftet i 2003 med dette formål.

Efter en gennemgribende renovering og indlæggelse af vand og varme samt loftsvinduer og diverse værkstedsfaciliteter, blev Atelieret indviet i 2005.

Sidenhen har Forening Nygade Atelierets formål været at danne rammen om et udviklende og skabende miljø, hvor der udover atelierplads tilbydes kurser med professionelle kunstner, kunstudflugter, foredrag, udstillinger og åbent hus arrangementer.

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand:Brigitta Hansen
Næstformand:Christian Panbo
Sekretær:Grethe Davis
Kasserer:Alice Moltrup
Bestyrelsesmedlem:David Christensen
1. suppleant:Rick Towle
2. suppleant:Hanne Hauritz